Usvojena izjava o evropskom putu

February 23, 2015, 10:34 am

U izjavi se navodi da će institucije vlasti u BiH provesti sve reforme neophodne da bi se uspostavila institucionalna funkcionalnost i efikasnost na svim nivoima vlasti i omogućilo da se BiH pripremi za buduće članstvo u EU kao suverena zemlja, koja ispunjava uslove i obaveze za članstvo.

Članovi Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, Dragan Čović i Bakir Izetbegović obavezali su se da će institucije na svim nivoima vlasti, u skladu sa ustavnim nadležnostima, u svoje programe rada uključiti reforme neophodne za napredak BiH u procesu pridruživanja EU i u svom djelovanju davati prioritet blagovremenom provođenju tih reformi.

“U što kraćem roku biće uspostavljen efikasan i efektivan mehanizam koordinacije institucija svih nivoa vlasti u BiH u procesu pristupanja EU”, navodi se u zajedničkoj izjavi Predsjedništva BiH.

U izjavi se ističe da će institucije na svim nivoima vlasti u BiH /institucije BiH, Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/, Brčko distrikta i deset kantona/, u dogovoru sa EU i u skladu sa Kopenhaškim kriterijumima i pravnom tekovinom EU, sačiniti i provesti, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, program mjerljivih inicijalnih reformskih mjera.

Te mjere uključuju ekonomske i socijalne mjere, u okviru Sporazuma za rast i zapošljavanje u BiH, čiji će cilj biti da zaustave negativne ekonomske trendove, pokrenu proces rehabilitacije i modernizacije ekonomije, podstaknu održiv, efikasan, socijalno pravedan i ravnomjeran ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta, povećaju i pravilno usmjere socijalnu zaštitu, te stvore povoljan i pravedan socijalni ambijent.

Prema izjavi, konkretne mjere biće usmjerene na reformu fiskalne politike, politike indirektnog oporezivanja i spoljnotrgovinske politike, smanjenje poreskih opterećenja na rad, uklanjanje prepreka zapošljavanju, poboljšanje poslovne klime, bolju zaštitu ulagača, te snažnije poštivanje vladavine prava.

Te mjere biće usmjerene i na reformu javne uprave, povećanje transparentnosti propisa i procedura, smanjenje mogućnosti za korupciju, poboljšanje procesa usmjeravanja socijalne pomoći i uspostavljanje efektivnije, efikasnije i pravičnije politike socijalne zaštite.

Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici održanoj 11. februara jednoglasno je podržala tekst prijedloga izjave o principima pristupa BiH EU, uz zaključak kojim se od Vlade Republike Srpske, izabranih predstavnika iz Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH i Savjetu ministara BiH traži da prilikom provođenja principa iz ove izjave strogo vode računa o ustavnoj nadležnosti entiteta i da se odbije svako pitanje koje nije u skladu sa tim.

Narodna skupština Republike Srpske ponovila je raniji stav u vezi sa predmetom “Sejdić i Finci protiv BiH” i mehanizmom koordinacije, zahtijevajući njihovu dosljednu primjenu.

Izjavu su potpisali lideri 12 stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini BiH – SNSD, SDS, PDP, NDP, SDA, HDZ BiH, HDZ 1990, DF, SBB, SDP BiH, A-SDA i BPS.

U raspravi o Izjavi Saša Magazinović iz SDP-a izrazio je zadovoljstvo što je u ovaj proces uključena i opozicija, ocijenivši da niko nema ekskluzivno pravo da bude vlasnik evropskih integracija.

“Svi znamo da je ovo prvi korak, najlakši, iza kojeg slijede reforme i kada ćemo vidjeti čiji je potpis pro forme, a ko je ozbiljno opredijeljen da radi na reformama”, zaključio je Magazinović.

Jasmin Emrić iz A-SDA izrazio je očekivanje da će biti sačinjen plan i program izvršenja preuzetih obaveza i da će Izjava suštinski biti provedena u Predstavničkom domu.

Poslanici su podržali odluke Predsjedništva BiH o slanju 45 pripadnika pješadijske jedinice i grupe od osam oficira Oružanih snaga BiH u međunarodnu vojnu operaciju podrške miru u Avganistanu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.