Oglašavanje

CIJENOVNIK I USLOVI OGLAŠAVANJA

 

Termin Pozicije Cijena (KM/sec)
09:00 – 12:00 Prije 2,00
Prekid 3,00
Insertovanje 4,00
12:01 – 18:30 Prije 4,00
Prekid 5,00
Insertovanje 6,00
18:31 – 20:00 Prije 5,00
Prekid 10,00
20:01 – 24:00 Prije 5,00
Prekid 10,00
Insertovanje 15,00
VIKEND
20:01 – 24:00
Prije 5,00
Prekid 10,00
Insertovanje 15,00

 EMITOVANJE U NOVOSTIMA TV  K3:

 

 • Prvi fospan ………………………………………… 10,00 KM /sec/ ograničeno 30”
 • Prije vijesti iz svijeta……………………………… 7,00 KM / sec/ ograničeno 30”
 • Prije vremenske prognoze………………………. 5,00 KM /sec/ ograničeno 30”

Navedne cijene u KM/sec
U cijenu nije uračunat 17% PDV

 

Ostale usluge i uslovi reklamiranja

 

Emitovanje reportaže

 

 • Izrada TV reportaže (montaža i snimanje)……………………… 100,00 KM/min
 • Emitovanje reportaže do 5 minuta………………………………… 200,00 KM/min
 • Emitovanje reportaže do 10 minuta……………………………….. 150,00 KM/min
 • Emitovanje reportaže preko 10 minuta ………………………….. 100,00 KM/min

 

Emitovanje oglasa

 

 • Oglas ( 3x dnevno, ispisan)…………………………………………………. 20,00 KM
 • Oglas sa čitanjem (3x dnevno)……………………………………………… 30,00 KM

 

Emitovanje telopa

 

 • Izrada telopa ……………………………………………………………… 100,00 KM
 • Telop (3x dnevno, ispisan)……………………………………………… 20,00 KM
 • Telop sa čitanjem (3x dnevno)…………………………………………. 30,00 KM

 

Ostalo

 

 • Kajron (1x prolaz/ 15 riječi)………………………………………………… 20,00 KM
 • Čestitka ( 3x dnevno)………………………………………………………… 50,00 KM

 

Produkcija TV K3

 

 • Izrada TV spota………………………………………………………………. 500,00 KM
 • Kompjuterska animacija…………………………………………………… 200,00 KM/sec
 • Logo znak…………………………………………………………………….. 5,00 KM/sec

 

Ostali vidovi marketing usluga

 

Vrijeme Zakupljen termin Cijena
do 17,00 h 55 min 2000, 00 KM
do 20,00 h 55 min 2500, 00 KM
do 22,30 h 55 min 3500, 00 KM
do 22,30 90 min 4000, 00 KM

 

STRANAČKA HRONIKA ( svaki dan od 20:15)

 

 • Izrada izvještaja sa političkih skupova……………………. 200,00 KM/min
 • Emitovanje izvještaja…………………………………………. 100,00 KM/min
 • Emitovanje oglasa(3x dnevno)……………………………… 50,00 KM
Usluge iznajmljivanja opreme
Iznajmljivanje kamere sa mikrofonom i rasvjetom do 3 sata 100,00 KM/sat
Iznajmljivanje kamere sa mikrofonom i rasvjetom više od 3 sata 70,00 KM/sat
Iznajmljivanje digitalne nelinearne montaže 100,00 KM/sat
Iznajmljivanje studija / scenografije 1000,00 KM / sat
Iznajmljivanje studija / scenografije svaki sledeći sat 500,00 KM/sat
Mali kran (4 metra) 250,00 KM/dan
DV player/recorder 100,00 KM/sat
DV player/recorder 500,00 KM/dan

 

Popusti – skala rabata za agencije/klijente

 

Popust za klijente POPUST Popust za agencije
1 000 5% 10 000
3 000 10% 15 000
10 000 15% 25 000
20 000 20% 50 000
50 000 25% 120 000
100 000 30% 240 000
250 000 40% 350 000
400 000 50% 500 000

 

Skala popusta se odnosi na godišnje Ugovre o poslovnoj saradnju. Popusti za pojedinačne ugovre i povremene kampanje klijenata će se određivati u zavisnosti o količini dogovrenih budžeta sa agancijama , odnosno klijentima direktno.

 

Uslovi plaćanja:

 

Naknada za usluge oglašavanja se plaća:

 

 • Usluge oglašavanja na programuTV K3 do 500,00 KM plaćaju se avansno u punom iznosu, a preko 1000, 00 KM virmanski po završetku usluge oglašavanja, ukoliko Ugovorom o poslovnoj saradnji nije drugačije definisano.
 • Cijena oglašavanja kulturnih organizacija, Domova kutura, škola i sl. umanjuje se 50% od cijene emitovanja.
 • Privredna vijest u informativnim emisijama………….. 200,00 KM/min
 • Plaćanje se vrši žiralno a u posebnim slučajevima može se obaviti i kompenzacijski ( u dogovoru sa predstavnicima televizija)
 • U slučaju neblagovremenog plaćanja dogovorenih uslova plaćanja obračunavat će se zakonska zatezna kamata. Kamata se plaća u roku od 15 dana od dana obračuna.
 • U slučaju promjene cjenovnika klijen plaća svoje obaveze prema Ugovoru koji je sklopio prije promjene cjenovnika.

 

Posebni uslovi:

 

Za pozicije prvi i poslednji u bloku cijena se uvećava za 25%.

 

Poslovanje sa agencijama

 

Ugovor sa agencijom će biti zaključen (zakup prostora i vremena za oglašavanje) sa Marketing agencijom ukoliko ista:

 • Posjeduje registraciju za obavljanje marketinške djelatnosti.
 • Garantuje zakup marketnig prostora i vremena u toku jedne godine u najmanjoj vrijednosti od neto 40 000 KM.
 • Agencija ne može ugovarati prodaju marketing prostora trećim licima ispod cijena utrvđenih zvaničnim Cjenovnikom marketing usluga.