Prihvaćena izjava o evropskom putu BiH

February 23, 2015, 10:36 am

Delegat Martin Raguž /HDZ 1990/ rekao je da podržava tekst izjave i založio se za dosljednu primjenu njenog sadržaja, kao i monitoring njenog provođenja, pogotovo na nivou Doma naroda parlamenta BiH.

 

Prema njegovim riječima, akcenat izjave jeste na socio-ekonomskim pitanjima, ali da ne treba u drugi plan stavljati ostala važna pitanja u BiH.

 

U izjavi se navodi da će institucije vlasti u BiH provesti sve reforme neophodne za uspostavljanje institucionalne funkcionalnosti i efikasnosti na svim nivoima vlasti i omogućavanje da se BiH pripremi za buduće članstvo u EU kao suverena zemlja, koja ispunjava uslove i obaveze za članstvo.

 

Članovi Predsjedništva Mladen Ivanić, Dragan Čović i Bakir Izetbegović obavezali su se da će institucije na svim nivoima vlasti, u skladu sa ustavnim nadležnostima, u svoje programe rada uključiti reforme neophodne za napredak BiH u procesu pridruživanja EU i u svom djelovanju davati prioritet blagovremenom provođenju tih reformi.

 

“U što kraćem roku biće uspostavljen efikasan i efektivan mehanizam koordinacije institucija svih nivoa vlasti u BiH u procesu pristupanja EU”, navodi se u zajedničkoj izjavi Predsjedništva BiH.

 

U izjavi se ističe da će institucije na svim nivoima vlasti u BiH /institucije BiH, Republike Srpske i FBiH, Brčko distrikta i deset kantona/, u dogovoru sa EU i u skladu sa Kopenhagenskim kriterijumima i pravnom tekovinom EU, sačiniti i provesti, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, program mjerljivih inicijalnih reformskih mjera.

 

To uključuje ekonomske i socijalne mjere, u okviru Sporazuma za rast i zapošljavanje u BiH, čiji će cilj biti da zaustave negativne ekonomske trendove, pokrenu proces rehabilitacije i modernizacije ekonomije, podstaknu održiv, efikasan, socijalno pravedan i ravnomjeran ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta, povećaju i pravilno usmjere socijalnu zaštitu, te stvore povoljan i pravedan socijalni ambijent.

 

Prema izjavi, konkretne mjere biće usmjerene na reformu fiskalne politike, politike indirektnog oporezivanja i spoljnotrgovinske politike, smanjenje poreskih opterećenja na rad, uklanjanje prepreka zapošljavanju, poboljšanje poslovne klime, bolju zaštitu ulagača, te snažnije poštivanje vladavine prava.

 

Te mjere biće usmjerene i na reformu javne uprave, povećanje transparentnosti propisa i procedura, smanjenje mogućnosti za korupciju, poboljšanje procesa usmjeravanja socijalne pomoći i uspostavljanje efektivnije, efikasnije i pravičnije politike socijalne zaštite.

 

“Konkretne mjere će biti sačinjene i provedene u dogovoru i saradnji sa ekonomsko-socijalnim partnerima, civilnim društvom, EU i međunarodnim finansijskim institucijama”, navodi se u izjavi.

 

Reformske mjere uključuju i mjere za izgradnju funkcionalne tržišne ekonomije, mjere za jačanje vladavine prava, posebno efikasnosti institucija pravne države u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma i obezbjeđivanju pune pravne sigurnosti za svako fizičko i pravno lice, kao i mjere za ubrzanje procesa pomirenja.

 

Reformske mjere uključuju i jačanje administrativne sposobnosti, unapređenje funkcionalnosti i povećanje efikasnosti institucija na svim nivoima vlasti za preuzimanje i provođenje pravne tekovine EU i drugih obaveza za članstvo u Uniji.

 

U izjavi se ističe da će institucije vlasti u BiH u kasnijoj fazi /nakon inicijalnih reformskih mjera/ ostvariti napredak u provođenju dodatnih reformi kako bi se unaprijedila funkcionalnost i povećala efikasnost svih nivoa vlasti u BiH, te posebnu pažnju usmjeriti na provođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić i Finci” protiv BiH.

 

Potpisnici navode da se na ovo neopozivo obavezuju svjesni složenosti društveno-ekonomske situacije u BiH, opredijeljeni da poštuju Ustav BiH i Dejtonski sporazum, suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost BiH.

 

Članovi Predsjedništva BiH ističu i da su privrženi principima, vrijednostima i ciljevima na kojima se zasniva EU, te da potvrđuju da je članstvo u EU strateški cilj BiH i pozdravljaju obnovljeni pristup EU BiH, u skladu sa zaključcima Savjeta za spoljne poslove EU od 15. decembra.

 

Narodna skupština Republike Srpske je na posebnoj sjednici 11. februara jednoglasno podržala tekst prijedloga izjave o principima pristupa BiH EU, uz zaključak kojim se od Vlade Republike Srpske, izabranih predstavnika iz Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH i Savjetu ministara BiH traži da prilikom provođenja principa iz ove izjave strogo vode računa o ustavnoj nadležnosti entiteta i da se odbije svako pitanje koje nije u skladu sa tim.

 

Narodna skupština Republike Srpske ponovila je raniji stav u vezi sa predmetom “Sejdić-Finci” protiv BiH i mehanizmom koordinacije, zahtijevajući njihovu dosljednu primjenu.

 

Izjavu su potpisali lideri 12 stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini BiH – SNSD, SDS, PDP, NDP, SDA, HDZ BiH, HDZ 1990, DF, SBB, SDP BiH, A-SDA i BPS.

 

Dom naroda BiH prihvatio je danas i odluke Predsjedništva BiH o učešću pješadijske jedinice i grupe oficira Oružanih snaga BiH u operaciji Odlučna podrška u Avganistanu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *