TV K3

android aplikacija

instaliraj

Ukrina promijenila boju zbog sapiranja rudničkih kopova, nema opasnosti

Ukrina promijenila boju zbog sapiranja rudničkih kopova, nema opasnosti
Nedavni akcident i promjenu boje vode u Ukrini izazvale su obilne padavine na području opštine Stanari sapiranjem sa površinskih kopova lokalnog rudnika, te usljed ovih prirodnih procesa nisu zabilježeni negativni uticaji na biljni i životinjski svijet vodotoka ove rijeke, Male Ukrine i Ostružnje, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

To su potvrdili rezultati analize uzoraka vode rijeke Ukrine koju je uradila ovlaštena laboratorija Euro inspekt iz Osječana, čiji su tehničari u pratnji inspektora izvršili uzimanje pet uzoraka na više lokacija.

– Nakon izvršenih analiza potvrđeno je da su ispitivani parametri u dozvoljenim granicama propisanim pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode, dok su kod dva uzorka utvrđena odstupanje od parametara definisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji vodotoka, s obzirom na kategoriju vodotoka gdje je uzet uzora – navode u Inspektoratu.

Uočena odstupanja odnose se na ukupne suspendovane materije, sadržaja željeza i mangana, ukupnog fosfora, hemijsku potrošnju kiseonika i biološku potrošnju kiseonika, što nedvosmisleno ukazuje da je usljed obilnih padavina došlo do sapiranja sa površinskih kopova rudnika Stanari.

SRNA

Komentarišite

Your email address will not be published.