TV ORDINACIJA – 26.04.2017. – dr Joka ĐAKOVIĆ, spec. medicine rada