Stvaraoci Republike Srpske zabrinuti za zdravlje gnerala Mladića

Stvaraoci Republike Srpske sa zabrinutošću prate informacije o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića.

Stvaraoci Republike Srpske zabrinuti za zdravlje gnerala Mladića

– Nadali smo se da će oni, koji odlučuju o zahtjevu njegove familije i svih građana koji imaju poštovanje prema generalu, izricanje presude odgoditi i omogućiti mu liječenje u nekoj zdravstvenoj ustanovi, istaknuto je u saopštenju ove Asocijacije.

Dodaju da su svi apeli za Mladićevo puštanje na privremenu slobodu grubo ignorisali.

– U javnost je poslata slika da je presuda davno već donesena i da je samo problem da to bude objavljeno što prije. Ne znamo kakva će presuda biti, ali znamo i zna cijeli srpski narod kakva bi presuda trebala biti. Svima je jasno da nema ni jedan dokaz na osnovu koga bi general Mladić trebao biti proglašen krivim. Presuda bi trebala biti oslobađajuća, jer, ne može biti grijeh što je general Mladić iz komforne uloge oficira ЈNA, koji je, kao i mnoge druge njegove kolege mogao za vrijeme bih. rata ostati u Srbiji, došao da brani svoj narod. I što ga je branio časno i predano, ističe se u saopštenjeu.

Naglašavaji u da bi sudije trebalo da imaju hrabrosti da oslobađajuću presudu izreknu i da hoće da vjeruju da će se to i desiti, kao i da svaka druga presuda ne bi bila u prilog ni pravdi, ni istinin ni pomirenju među narodima u BiH.

– Nezavisno od nepravde s kojom je, kad je u pitanju zdravlje, bio suočen general Mladić, vjerujemo u pravdu kad je sudski proces u pitanju i zato s optimizmom očekujemo da general Mladić uskoro bude na slobodi, zaključuje se u saopštenju Asocijacije Stvaraoci Republike Srpske.

RTRS

Komentarišite

Your email address will not be published.