TV K3

android aplikacija

instaliraj

Predstavnici Konfederacije sindikata sa sindikatima željezničara

Predstavnici Konfederacije sindikata sa sindikatima željezničara

Predsjednik i podpredsjednik Konfederacije sindikata RS Željko Tepavčević i Obrad Belenzada danas su u Banjaluci razgovarali sa predstavnicima tri sindikata željezničara koji djeluju u sastavu Konfederacije sindikata RS.

Na sastanku, kome su prisustvovali Simo Cvjetković, Jelenko Dobraš i Goran Čamdžic, analizirano je stanje u Željeznicama RS i težak položaj zaposlenih radnika.

– Konstatovano je da se hitno mora preduzeti niz mjera i koraka koji će da vode očuvanju preduzeća i radnih mjesta, kao i povećanju zarada zaposlenih, a prevashodno da se promijeni odnos poslodavca prema Sindikatu i zaposlenima. Osnovni prioritet jeste da se prestane sa kršenjem zagarantovanih prava koje se ispoljava primjenom dvostrukih standarda primjene odredbi starog kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu i to na način da se primjenjuju samo rješenja koja su nepovoljna za radnika – saopšteno je iz Konfederacije sidndikata RS.

U Konfederaciji sindikata kažu da je drugi prioritet izrada Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji bi na pravi način oslikao potrebe preduzeća a samim tim i garantovao opstanak i perspektivu preduzeća, jer gotovo sve do sada što je u pet izmjena poslodavac predlagao vodilo je nagradjivanju odredjenih savjetodavnih i rukovodnih struktura, zadržavanju ili povećanju administrativnih cjelina, a smanjenju broja izvršnih radnika.

– Naglašena je potreba razgovora sa Vladom i ministarstvima u cilju unapredjenja poslovanja preduzeća, traženja odgovornosti upravnih struktura preduzeća, poboljšanje prava radnika i ostvarivanja istih koji bi bili obezbijedjeni kroz novi Kolektivni ugovor i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji – navode u Konfederaciji sindikata.

Konfederacija Sindikata RS apsolutno podržava stavove i zahtjeve svih šest sindikata koji djeluju u sastavu Željeznica RS, a koje su isti uputili nadležnim institucijama i aktivno ce raditi na rješavanju istaknutih problema kao i pružanju svih vidova pomoći u organizovanju sindikalne borbe kako bi se poboljšao status i položaj zaposlenih u Željeznicama RS.

(TV K3)

Komentarišite

Your email address will not be published.