U cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica, te postojanja eventualne kaznene odgovornosti za neko od kamenih dijela protiv zdravlja ljudi, kako od strane pacijenata, a tako i od ljekara koji je sudjelovao u njihovom prijemu u SKB Mostar, tužilaštvo će putem Naredbi suda izuzeti svu potrebnu medicinsku dokumentaciju, snimke nadzomih kamera u SKB Mostar, kao i drugu potrebnu dokumentaciju, a kada se stvore zdravstveni uslovi za to obaviće se i saslušanje odredjenih svjedoka, kao i druge istražne radnje za kojima se ukaže potreba.

( Tekst i foto: BHRT)