Doboj: Rezultati projekta “Smanjenje zdravstvenih rizika u BiH- dio projekta RS“ (VIDEO)