TV K3

android aplikacija

instaliraj

AKOP traži svoja prava

AKOP traži svoja prava

Asocijacija kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga u Bosni i Hercegovini (AKOP BiH) je dana 08.03.2018. godine, obaviještena od strane Ministarstva pravde BiH da je nadležni inspektorat tog Ministarstva rješenjem broj: 10-07-12-1901/18 naložio

Konkurencijskom vijeću BiH da o zahtjevu AKOP-a BiH za izvršenje rješenja

Konkurencijskog vijeća BiH u slučaju SPORT KLUB, uloženog 01.03.2016.godine, mora odlučiti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja Ministarstva pravde BiH, kojim je navedeno naloženo.

AKOP BiH ovom prilikom izražava očekivanje da će nakon pune dvije godine držanja predmeta SPORT KLUB u fioci Konkurencijsko vijeće BiH konačno obezbijediti izvršenje rješenja u slučaju SPORT KLUB, te da će to izvršenje omogućiti da svi građani BiH bez ikakve diskriminacije mogu pratiti važne sportske događaje na kanalima SPORT KLUB.

Komentarišite

Your email address will not be published.