OEBS zabrinut: Zaustaviti kriminalizaciju uvreda i klevete

May 26, 2023, 9:29 am

Kao odgovor na nedavno donošenje nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske, Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHIR) izrazila je zabrinutost u pogledu njihove usklađenosti sa pravom na slobodu izražavanja.

“Pravo na slobodu izražavanja je ljudsko pravo od ključnog značaja za funkcionalnu demokratsku državu i realizaciju ostalih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Potpuno uživanje ovog prava je jedno od temelja slobodnog, demokratskog, tolerantnog i pluralističkog društva, u kojem pojedinci i grupacije s različitim pripadnostima i uvjerenjima mogu iznijeti svoja mišljenja i postići vidljivost marginaliziranih ili nedovoljno zastupljenih kategorija”, navodi ODIHR u novoobjavljenoj analizi, koju je zatražila Misija OEBS-a u BiH.

“Imajući na umu negativan uticaj koji zakoni o kleveti mogu imati na slobodu izražavanja, međunarodna tijela za zaštitu ljudskih prava zajedno s predstavnicom OEBS-a za slobodu medija pozvali su države da ukinu sve zakone o kleveti u okviru krivičnog prava”, navodi u ovoj pravnoj analizi.

Kako se dodaje “pravo na zaštitu ugleda je definisano kao osnovno pravo i zaštićeno kao takvo međunarodnim pravom, te se može narušiti klevetom”.

“Istovremeno, zakoni o kleveti mogu imati krajnje negativan efekat po uživanje prava na slobodu izražavanja. Zato je važno da se zakoni o kleveti formuliraju na način na koji onemogućavaju potencijalnu zloupotrebu od strane javnih vlasti i, u isto vrijeme, poštuju princip proporcionalnosti”, navodi se u analizi.

ODIHR poziva vlasti da ne nastavljaju sa usvajanjem odredbi koje imaju za cilj kriminaliziranje “uvreda” i “klevete” u Republici Srpskoj.

U svojoj analizi, Kancelarija predlaže razmatranje niza mogućih alternativa, istovremeno obezbjeđujući da one budu pažljivo osmišljene kako bi se isključile proizvoljne primjene ili zloupotrebe od strane zvaničnika i institucija, te da budu u potpunosti usklađene sa svim međunarodnim standardima ljudskih prava.

Kompletnu analizu možete pronaći ovdje: Hitni komentari na nacrt kaznenih djela protiv časti i ugleda u Republici Srpskoj

Izvor: Nezavisne novine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *