Lukač: Uspješno realizovani ciljevi za 2014. godinu

March 31, 2015, 10:35 am

Predstavljajući na konferenciji za novinare u Banjaluci Izvještaj o radu MUP Republike Srpske za 2014. godinu, Lukač je istakao da su uspješno realizovani postavljeni ciljevi u svim segmentima djelovanja.

Lukač je rekao da je broj krivičnih djela opšteg kriminaliteta smanjen za 7,8 odsto, a ističe se smanjenje broja imovinskih krivičnih djela za 10,5 odsto i zadržavanje visokog koeficijenta rasvijetljenosti krivičnih djela protiv života i tijela – 97,2 odsto.

Ministar kaže da je borba protiv organizovanog kriminaliteta u prošloj godini realizovana kroz 51 operativnu akciju, kojom je obuhvaćeno 27 kriminalnih grupa sa različitim stepenom organizovanosti i povezanosti sa inostranstvom.

– Otkriveno je 550 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, sa procijenjenom prouzrokovanom materijalnom štetom više od 28 miliona KM. U oblasti borbe protiv korupcije bilježi se povećanje broja otkrivenih krivičnih djela za više od 20 odsto – istakao je Lukač.

On je rekao da je u 2014. godini trajno oduzeta imovina u vrijednosti višoj od 14 miliona KM, provođena je 81 finansijska istraga, a adekvatno su tretirane protivterostičke i prijetnje od sajber kriminaliteta. Naveo je da je održano povoljno stanje javnog reda i mira jer je za 16,4 odsto smanjeno narušavanje javnog reda i mira u odnosu na prethodnu godinu.

Prema njegovim riječima, naročito efikasno djelovanje je ostvareno tokom građanskih demonstracija i narušavanja javnog reda i mira u većem obimu u FBiH u februaru 2014. godine, kao i na zaštiti i spasavanju ljudi i imovine za vrijeme vanredne situacije prouzrokovane poplavama u Srpskoj u aprilu i maju, te prilikom održavanja oktobarskih izbora.

On je naveo da je u toku 2014. godine na putevima Republike Srpske smrtno stradalo 131 lice, što predstavlja smanjenje za 22 lica u odnosu na prethodnu godinu. Lukač je rekao da su kontinuirano izvršavani upravni poslovi koji se odnose na statuse građana, a uvođenjem SMS servisa je omogućena bolja informisanost građana o procesuiranju njihovih zahtjeva.

– Građanima je stavljena na raspolaganje i aplikacija za prijavu korupcije i drugih nepravilnosti u radu organa uprave -istakao je ministar.

On je dodao da su kontinuirano realizovane i brojne druge aktivnosti na unapređenju i harmonizaciji propisa i strateškog okvira, informisanju i jačanju saradnje na unutrašnjem i međunarodnom planu, materijalno-tehničkom opremanju, kao i sanacija poplavljenih objekata, nabavka vozila, uniforme i opreme, tehnološko osavremenjavanje i podizanje kompetencija pripadnika MUP Srpske.

Direktor Policije Srpske Gojko Vasić ocijenio je da je u 2014. godini bilo dosta dobro stanje bezbjednosti u Srpskoj, jer je broj izvršenih krivičnih djela najniži u proteklih 10 godina. On je rekao da je stepen rasvijetljenosti krivičnih djela u prošloj godini visok, da po nepoznatom izvršiocu iznosi više od 50 odsto, a uz rasvjetljavanje krivičnih djela po poznatom izvršiocu taj procenat je oko 70 odsto.

Vasić je rekao da je u toku 2014. godine rasvijetljeno i oko 670 krivičnih djela opšteg kriminaliteta iz prethodnih godina, dok su krađe vozila, razbojništva i teške krađe sa velikim materijalnim posljedicama u daleko nižoj stopi u odnosu na okruženje.

– Republika Srpska i dalje u regionu ima manje od 10 krađa vozila na 100.000 stanovnika, tako da su prošle godine prijavljene 143 krađe vozila, a više od polovine ovih krađa je rasvijetljeno – kaže Vasić.

Napominje da je prošle godine evedintirano 108 razbojništava, što je manje u odnosu na okruženje, dok je ukupna šteta pričinjena od razbojništava 560.000 KM.

Vasić navodi da je u prošloj godini povećan broj ubistava i ubistava u pokušaju, dodajući su dva ubistva iz ovog perioda rasvijetljena u narednom periodu.

On je rekao da 2014. godinu karakteriše niska stopa krivičnih djela protiv polnog integriteta, navodeći da je od ukupno 47 riješeno devet slučajeva silovanja, dok je evidentirano 427 krivičnih djela nasilja u porodici.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *