Vlada RS: “Fondu za treće i četvrto dijete” 900.000 KM

February 20, 2015, 8:34 am

U skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti odobrava se majkama sa prebivalištem u Republici Srpskoj bez obzira na mjesto porođaja, jednokratna novčana naknada u 2015. godini:

– za svako četvrtorođeno dijete – 450,00 KM, počevši od 1. januara 2015. godine,

– za svako trećerođeno dijete – 600,00 KM, počevši od 1. januara 2015. godine.

Plasman sredstava izvršiće se putem Javnog fonda za dječiju zaštitu koji dostavlja Ministarstvu porodice, omladine i sporta zahtjev za doznaku sredstava sa spiskom porodilja, po postupku regulisanom Uputstvom o načinu i postupku isplate novčane naknade majci za novorođeno treće i četvrto dijete po odluci o odobrenju plasmana sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/12).

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima i zemljoradničkim zadrugama za određeni period unazad, ako radnik sa tom uplatom ispunjava uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31.12.2015. godine.

Uplata doprinosa će se izvršiti iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Komisije za socijalno zbrinjavanje radnika.

Zadužuje se Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da za obveznike uplate doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike, ukoliko nema obveznika, objavi javni poziv za korištenje navedenih sredstava.

Vlada Republike Srpske je do sada obezbijedila 173 miliona KM za povezivanje radnog staža za oko 60.000 radnika.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o advokaturi Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuje se organizacija advokatske službe, način i oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovorosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika, nadležnosti Advokatske komore Republike Srpske i druga pitanja od značaja za bavljenje advokaturom.

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srpske, s tim da se očekuju znatna smanjenja izdataka iz budžeta Republike Srpske sa stavke namijenjene za izdatke za advokate angažovane po službenoj dužnosti.

Vlada Republike Srpske je prihvatila Informaciju o potrebi privremene odgode naplate poreskih obaveza ženskom košarkaškom klubu “Mladi krajišnik“ iz Banja Luke.

Vlada je zadužila ministra finansija da donese Rješenje kojim se Ženskom košarkaškom klubu “Mladi krajišnik“ ,iz Banje Luke, odobrava privremena odgoda naplate svih neizmirenih dospjelih poreskih obaveza bez obezbjeđenja poreskog duga, na period do 31.12.2015. godine.

Vlada Republike Srpske je prihvatila Informaciju o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu sprovođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Bosni i Hercegovini.

Vlada Republike Srpske prihvata predložene izmjene i dopune Odluke o uslovima i načinu sprovođenja Montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u Bosni i Hercegovini, od 28. novembra 2006. godine kojima se ista usklađuje sa odlukama strana Montrealskog protokola i omogućava njeno lakše sprovođenje od strane nadležnih institucija.

Vlada je zadužila ozonsku jedinicu Republike Srpske u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da vrši dalje aktivnosti u cilju smanjenja, sprečavanja i izbjegavanja zagađenja koja utiču na oštećenje ozonskog omotača u skladu sa Ustavom Republike Srpske i važećim propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji Projekta IPA 2008 – Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša Bosne i Hercegovine ipriprema za pretpristupne fondove“.

Vlada Republike Srpske poziva na hitno postizanje dogovora o mehanizmu koordinacije u procesu evropskih integracija u BiH.

Vlada Republike Srpske obavezuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i institucije Republike Srpske nadležne za uređivanje oblasti životne sredine da, nakon postizanja dogovora, u skladu sa Ustavom i zakonima definisanim nadležnostima Republike Srpske i u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, preduzmu mjere kako bi stečena znanja i iskustva projekta mogla biti primjenjena u Republici Srpskoj.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *