Svaka zloupotreba bolovanja u Srpskoj biće sankcionisana

April 3, 2024, 6:33 am

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad koji je pripreman zajedno sa doktorima koji propisuju ovo pravo, u cilju integrisanja najboljih rješenja iz prakse u regulativni okvir, kako bi se dodatno unaprijedila oblast bolovanja i sve eventualne zloupotrebe ovog prava svele na minimum.

Novim Pravilnikom jasno je precizirano u kojim slučajevima porodični doktor može da sam propiše bolovanje, za bolovanja do 30 dana, a u kojim je neophodno mišljenje ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine iz zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Srpske – naveo je Dobriša Radić, rukovodilac Odjeljenja za kontrolu bolovanja u FZO.

Cilj ovih izmjena je preciznija odredba u pravilniku kako bi i porodičnim doktorima olakšali tumačenje propisa u praksi. Fond je, takođe, uvažio i sugestije poslodavaca koja se odnosi na preciznije ostvarivanje prava na bolovanje za dijagnoze za koje je predviđena maksimalna dužina bolovanja u ukupnom trajanju od 28 dana.

– Ukoliko osiguranik u periodu od šest mjeseci zbog ovih dijagnoza bude na bolovanju više od 45 dana, kod ponovnog otvaranja bolovanja potrebno je da porodični doktor osiguranika uputi na prvostepenu komisiju – pojasnio je Radić gostujući na RTRS-u.

Takođe, novi pravilnik definiše da ukoliko se ispostavi potreba za daljim liječenjem, po istoj dijagnozi, nakon šest dana od zaključivanja bolovanja, porodični doktor će osiguranika odmah uputiti na prvostepenu komisiju radi ocjene potrebe za ponovnom privremenom spriječenošću za rad.

– Porodični doktori mogu da prekinu bolovanje i prije isteka roka koji je utvrdila prvostepena komisija ukoliko procijene da se zdravstveno stanje poboljšalo. To se, takođe, odnosi i na prvostepenu komisiju, koja isto može da prekine bolovanje i prije roka koji je predložio ljekar specijalista odgovorajuće grane medicine. Svaka zloupotreba bolovanja u Srpskoj biće sankcionisana – poručio je Radić.

Osiguranik, kaže Radić, ima pravo na žalbu u slučaju da nije zadovoljan ocjenom prvostepene komisije koja je nadležna za propisivanje bolovanja dužih od 30 dana.

Potpredsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić naveo je da je novim pravilnikom ostvaren veliki napredak u radnoj disciplini.

– Izmišljena bolovanja ometaju i stvaraju probleme u proizvodnji, u procesu rada, te uzrokuje nezadovoljstvo među ostalim radnicima na radnom mjestu – naglasio je Trivić.

Novi Pravilnik ima za cilj da unaprijedi ovu oblast i da se pravo na bolovanje koje je jedno od dva osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja koristi racionalno, odnosno da ga koristi onaj ko je bolestan, odnosno kome je zaista potrebno.

Podsjećamo da bolovanja do 30 dana propisuju doktori porodične medicine, a bolovanja duža od 30 dana su u nadležnosti prvostepene komisije.

RTRS

Foto: RTRS

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *