Ćosić: Donijeti Zakon o finansiranju lokalnih samouprava (VIDEO)

May 29, 2024, 2:32 pm

Savez opština i gradova Republike Srpske odavno pokušava ukazati na potrebu postepenog mijenjanja sistema finansiranja jedinica lokalne samouprave u Srpskoj, gdje bi kao moguće najbolje rješenje bilo donošenje zakona o njihovom finansiranju. Cilj je uskladiti finansiranje lokalne samouprave u Republici Srpskoj sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Na zahtjev Saveza opština i gradova RS, Kongres Savjeta Evrope uradio je analizu „Usklađenost finansiranja lokalne samouprave u RS sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi“. Analiza predlaže moguća rješenja  za sprovođenje preporuka Savjeta Evrope koji se odnose na finansiranje lokalnih samopuprava. Analiza je pokazala da je stanje dosta dobro usklađeno međutim postoji još detalja koje treba redefinisati.

„Održivost izvora lokalnih finansija, njihove raznolikosti i najprije u raspodjeli. Dakle, centralni nivoi vlasti zahvataju, po mišljenju lokalnih zajednica, veći iznos prihoda prebacivajući ih na centralni nivo. A lokalne zajednice ostaju, na neki način, uskraćene za određene prihode koje se čak ubiru na području lokalne zajednice. Sljedeća stvar s kojom smo se bavili je kratkoročno i dugoročno zaduživanje, gdje je granica kod dugoročnog zaduživanja linearna za sve opštine o gradove. Međutim, to nije dobro jer neki imaju veće kapacitete neki manje za zaduživanje“ istakao je Nevenko Vranješ, profesor banjalučkog Fakulteta političkih nauka.

Najbolje rješenje bilo bi donošenje zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave koji bi bio usklađen sa postojećim Zakonom o budžetskom sistemu Srpske, smatraju iz Saveza opština i gradova RS.

„Nama u RS je jasno da postoji sistem koji je svojevrsna tasovna vaga. Ako uzmeš sa jedno tasa onda ostaje manje za drugi. To je nešto što je sasvim normalno, ali ćemo morati da uđemo u neke dijelove koji se tiču koeicijenata vezano za PDV, koji se tiču poreza na dohodak, odnosno njegove raspodjele, koji se tiču poreza na dobit, naknada za koncesije, naknada za registraciju vozila. Mi ćemo to morati da uradimo jer opterećenje na lokalne jedinice postaje zaista neizdrživo. Rastu potrebe za finansiranje na lokalnom nivou koje se zakonima nameću lokalnim zajednicama a ustalom, prihodi koje imamo su isti ili umanjeni“ istakao je Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova RS.

Od 64 lokalne zajednice u Srpskoj njih 35 je u kategoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih za koje je potrebno nalaziti nove izvore finansiranja kako bi došle u povoljniju situaciju.

TV K3

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *