TV K3

android aplikacija

instaliraj

POTEZ – 29.05.2018. – prof. dr Milovan MILUTINOVIĆ, pukovnik predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike; pukovnik Boško PEULIĆ, nekadašnji komandant 27. i 22. brigade VRS i kapetan Željko CVIJANOVIĆ, komandant Artiljerijskog diviziona Prnjavorske brigade