Poništiti sve odluke Šmita i poštovati međunarodno pravo

March 28, 2024, 11:02 pm

Narodna skupština Republike Srpske zajedno sa nadležnim institucijama i organima Republike Srpske preduzeće potrebne mjere da bi se zaštitila prava i slobode svojih građana i neutralisala posljedice protivustavnog djelovanja na teritoriji Srpske, navodi se u Zaključcima klubova poslanika SNSD-a, SP-a, DEMOS-a, Ujedinjene Srpske, NPS-a i poslaničkih grupa SPS-a i DNS-a koje je večeras usvojila NSRS.

Pogledajte Zaključke:

1. Narodna skupština Republike Srpske traži da se od strane kolonijalne uprave u roku od sedam dana ponište sve odluke Kristijana Šmita, koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik.

2. Ukoliko se prvi zaključak ne ispuni, Narodna skupština Republike Srpske traži da se u najkraćem periodu održi sjednica Parlamentarne skupštini BiH i:

– Proglase nedozvoljenim i ništavnim sve odluke Kristijana Šmita koji se lažno predstavlja kao visoki predstavnik,

Da se zabrani organima BiH primjena tih odluka, Da proglase sajt OHR neprihvatljivim i antizakonitim mjestom objave akata,

Da zabrani Službenom glasniku BiH da objavljuje akte stranaca i njihovih organizacija,

Da se na istoj sjednici Parlamentarne skupštine BiH donese Izborni zakon BiH, sa svim poboljšanjima koji se tiču izbornog integriteta i da se razvlasti CIK u njegovom antiustavnom djelovanju,

Da se postigne politički konsenzus o daljem evropskom putu BiH i da se taj proces bitno ubrza,

Da se donese Deklaracija i potvrdi teritorijalni integritet BiH.

3. Ukoliko se ne ispoštuje Zaključak broj 2. Narodne skupštine Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske traži od izabranih predstavnika da prestanu odlučivati na nivou BiH i da se više ne vraćaju u taj proces.

Narodna skupština Republike Srpske traži od političkih stranaka iz Republike Srpske koji su u partnerstvu sa političkim strankama iz Federacije na nivou BiH da formalno i suštinski napuste to partnerstvo.

Narodna skupština Republike Srpske će donijeti svoju Deklaraciju i potvrditi teritorijalni integritet BiH predviđen Ustavom BiH sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Republika Srpska će aktivirati sve zaključke i odluke Narodne skupštine i drugih institucija i nastaviti ih izvršavati.

Republika Srpska će se povući iz svih sporazuma (o vojsci, indirektnim porezima, VSTS) u isto vrijeme poštujući Ustav BiH. Narodna skupština Republike Srpske će donijeti Izborni zakon Republike Srpske.

Republika Srpska očekuje da se na predstojećem Vaskršnjem saboru potvrdi kršenje Dejtonskog sporazuma.

4. Republika Srpska je opredjeljena za potpuno poštovanje i dosljedno primjenjivanje međunarodnog prava, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i Ustava Republike Srpske.

5. Osuđujemo i odbacujemo protivustavno djelovanje dijela Međunarodne zajednice, tzv. visokog predstavnika i institucija BiH, kojima se nastoji erodirati ustavnopravna pozicija Republike Srpske i ojačati institucije BiH.

6. Osuđujemo i odbacujemo korištenje Suda i Tužilaštva BiH kao instrumenta kojima se nastoji nametnuti primjena odluka tzv. visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH koje su u suprotnosti sa odredbama Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i njegovih aneksa IV i H.

7. Osuđujemo i odbacujemo korištenje sankcija Ministarstva finansija SAD kao sredstva pritiska na građane, političke partije i organizacije, ali i demokratski izabrane funkcionere Republike Srpske kojima se krše njihova ljudska prava i slobode.

8. Korištenje prijetnji i nasilja protiv građana Republike Srpske i njenih funkcionera, u cilju da se zastraši ili prinudi Republika Srpska da prihvati protivustavno djelovanje dijela međunarodne zajednice, tzv. visokog predstavnika i institucija BiH, bez odluka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, biće smatrano aktom terorizma.

9. Narodna skupština Republike Srpske zajedno ca nadležnim institucijama i organima Republike Srpske će preduzeti potrebne mjere da bi zaštitila prava i slobode svojih građana i neutralisala posljedice protivustavnog djelovanja na svojoj teritoriji.

10. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *