TV K3

android aplikacija

instaliraj

Naučna konferencija: Put BiH ka EU bez OHR (VIDEO)

Naučna konferencija: Put BiH ka EU bez OHR (VIDEO)

Na putu sticanja članstva u EU i prilagođavanja pravnom, političkom i ekonomskom sistemu Unije, BiH treba da se riješi djelovanja OHR-a i ostalih supervizora. Važna pretpostavka za vladavinu prava zavisni i od kapaciteta tri konstitutivna naroda i svih građana koji treba da se dogovaraju u sopstvenom interesu, a ne da to drugi rade umjesto njih, poručeno je sa naučnog skupa „BiH i Evropski okvir pravosuđa, pravde, slobode i bezbjednosti“, koji je u Banjaluci organizovalo Udruženje „Centar za lobiranje“.

Sudbina BiH na putu ka EU zavisi isključivo od domaćih insitucija i tom smislu u BiH treba da prestane djelovanje OHR i miješanje stranaca u unutar-političke teme, smatra profesor Mile Dmičić koji napominje da je BiH još daleko od evropskih strandarda i kriterija kako u ekonomskom, tako i u pravnom, političkom i svakom drugom sistemu. Međutim, za BiH je sticanje punopravnog članstva u EU prioritetni cilj i neophodno je ostvariti prilagođavanje našeg pravnog i ekonomskog sistema evropskom.

Pretpostavku za vladavinu prava, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Selmo Cikotić vidi u kompromisu i konsenzusu, pri čemu će domaće vlasti biti kreatori odluka te raditi na stabilnosti i sigurnosti.

Pregovaračka poglavlja koja tek čekaju BiH Srbija je započela prije tri godine pa bi ta iskustva mogla koristiti i domaćim institucijama. Iz regiona poručuju da je u nizu reformskih procesa najvažnije pravosuđe te borba protiv korupcije kao i zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Na konferenciji o procesima pridruživanja i pristupanja EU raspravljalo se i o stanju procesa usaglašavanja pravnih standarda BiH sa pravnom stečevinom EU kako bi građani imali povjerenja u institucije koje treba da im garantuju zaštitu njihovih prava i budu nepristrasne, stručne, efikasne i nezavisne.

(TV K3 – FOTO: RTRS)

TV K3 aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku

Komentarišite

Your email address will not be published.