NSRS o Izvještaju Glavne službe za reviziju

March 29, 2023, 5:54 am

Narodna skupština Republike Srpske nastaviće danas rad razmatranjem izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Srpske za 2021. i godišnjeg revizorskog izvještaja za 2022. godinu.

Na sjednici će biti razmatrani i izvještaji o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske i o radu Komisije za žalbe za 2021. godinu.

Na dnevnom redu je i izbor potpredsjednika parlamenta iz SDS-a, a za tu funkciju predložen je Milan Petrović.

Pred poslanicima će se naći i informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine.

Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je juče izvještaje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2021. godinu, kao i o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske u 2021. godini.

Razmotren je Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za ovu godinu koji iznosi 2,7 miliona KM.

Poslanici su razmotrili i poseban izvještaju Ombudsmana za djecu o pravu djeteta u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu.

Izvor: Srna

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *