TV K3

android aplikacija

instaliraj

BiH ugušila signal TV K3

Gotovo komično, tačno u podne u BiH je pušten digitalni TV signal. Digitalizacija je došla u BiH u isto vrijeme u Prnjavor je došao mrak. Program TV K3 više se ne može pratiti na 32. kanalu na kojem smo po dozvoli Regulatorne agencije za komunikacije BIH emitovali program već 20 godina.

BiH ugušila signal TV K3

Svečano puštanje digitalnog signala u BiH sa Kozare na 32. kanalu prouzrokavalo je direktan uticaj i štetu po TV K3.

Na pomenutom kanalu gotovo je nemoguće više pratiti program naše televizije za šta posjedujemo urednu dozvolu već 20 godina.

Pompezno najavljivana digitlizacija u BiH otkrila je već u prvim satima emitovanja signala sa Kozare svoje nedostatke.

Digitalni signal je pušten na 32. kanalu i ugrozio je emitovanje programa TV K3.

Mjerenjima na terenu utvrđeno je da naš program  gotovo ne postoji na čak 2,5 km od predajnika.

Ovakvo stanje je neodrživo je čak i na kraći period, jer direkno utiče na daljnju egzistenciju emitera.

Nadamo se da će regulator hitno pronaći način da riješi novonastali problem i da omogući nesmetano  dostavljanje signala TV K3  na zemaljskoj mreži do naših gledalaca.

Podsjećamo da TV K3 ima uredno izdate dozvole od strane  RAK BIH, da uredno plaća sve naknade za korišćenje radiofrekventnog spektra BiH i da država ima obavezu da zaštiti medijsko tržište.

Nameće se pitanje ko će namiriti direktnu i indirektnu štetu koju će TV K3 imati zbog činjenice da je naš signal nemoguće pratiti na područiju koji se snabjedneva signalom sa 32.kanala?

Tražimo  odgovor na pitanja zbog čega Savjet Ministara i nadležno ministarstvo nisu rješavali ovakav problem prije njegovog nastanka, obzirom da se iz naših poreza i doprinosa finasiraju plate državih službenika.

Ovo je problem svih komercijalnih medija a ne samo naše televizije o kome se u proteklom periodu govorilo. Međutim, političke elite nisu htjele ili nisu želje tom problemu da posvete dovoljnu pažnju.

Pitamo predstavnike iz RS u državnim institucijama zbog čega su dozvolil da prva privatna televizija u RS dolaskom digitalizacije izgubi svoj signal, za šta je u proteklih 20 godina uredno plaćala sve državne obaveze.

Nadamo se da će kolege sa drugih komercijalnih TV stanica naš problem prepoznati kao svoj , jer danas smo direktan uticaj digitalizacije imali mi a sutra ko zna.

RAK BiH će u ovoj sitaciji vjerovatno pomoći da TV K3 prevaziće sadašnji ozbiljan problem, ali ovde je riječ o novoj situaciji koja prevazilazi i mandat regulatora. Država je na potezu!!!

TV K3 će razmotriti sve pravne mogućnosti zaštite svojih interesa u novonastaloj situaciji.

TV K3

Komentarišite

Your email address will not be published.