Region

Nova poglavlja EU sa Srbijom

Nova poglavlja EU sa Srbijom

EU će danas otvoriti još dva pregovaračka poglavlja sa Srbijom – poglavlje sedam, o pravima intelektualne…