IT

Danas dan ozonskog omotača

Danas dan ozonskog omotača

Potpisivanjem Montrelskog protokola, većina država u svijetu, obavezala se da smanji upotrebu supstanci koje oštećuju ozonski…