TV K3

android aplikacija

instaliraj

Ispoštovane sugestije nadležnih institucija Republike Srpske

Ispoštovane sugestije nadležnih institucija Republike Srpske

Kabinet člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske do posljednjeg dana nije dao saglasnost za potpisivanje teksta zajedničkih deklaracija zemalja učesnica Berlinskog procesa, sve dok nisu uvažene sugestije nadležnih institucija Republike Srpske.

Napominjemo da su prvobitni tekstovi deklaracija mijenjani sve dok nisu ispoštovani zahtjevi svih zemalja učesnica, uključujući i stavove iz Republike Srpske.

Kroz Odluku Predsjedništva BiH data je saglasnost za potpisivanje Deklaracije o nestalim licima, ali ne i za pristupanje Okvirnom planu za rješavanje pitanja nestalih lica i sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Okvirnom planu, kako je navedeno u Odluci, ne može se pristupiti sve dok ne bude provedena kompletna procedura u BiH, u skladu sa Zakonom o nestalim licima i ustavnopravnim nadležnostima, nakon konsultacija sa svim relevantnim institucijama u BiH, što, naravno, uključuje i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Time su u potpunosti ispoštovane sugestije nadležnih institucija Republike Srpske.

U Deklaraciji o ratnim zločinima izbrisan je dio u vezi sa simbolima, što je bila sugestija Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Napominjemo da je Kabinet člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske u vezi sa definisanjem konačnog teksta ove deklaracije, ali i ostalim tekstovima, sve vrijeme sarađivao i sa stručnim timom Republike Srbije, koja je takođe podržala ovu deklaraciju.

Kad je riječ o Izjavi iz oblasti borbe protiv korupcije, u potpunosti je izmijenjena na način da budu ispoštovane sve sugestije Vlade Republike Srpske.

S obzirom na to da se radi o vrlo osjetljivoj temi, svako, pa i najmanje pogrešno tumačenje, može napravitu štetu samo Republici Srpskoj. Površnost i zloupotreba  čak i najosjetljivijih tema u svrhu predizborne kampanje prešle su svaku mjeru.

Saopštenje Kabinet člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske

Komentarišite

Your email address will not be published.