TV K3

android aplikacija

instaliraj

Derventa: Nova naredba o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata

Derventa: Nova naredba o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata

Na osnovu Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 11-2/20 od 30.03.2020. godine koji je donio Republički štab za vanredne situacije i na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine Derventa donio je danas Naredbu o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji opštine Derventa.

U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti te zaštite i spasavanja stanovništva do daljnjeg u opštini Derventa zabranjuje se: sva javna okupljanja, rad svim ugostiteljskim objektima za ishranu i piće, rad trgovinama, (izuzev subjekata iz tačke 3., 4. Naredbe), rad fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja), rad bazenima „wellness“ i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj, rad dječijim igraonicama, rad privatnim stomatološkim ambulantama, rad priređivača igara na sreću, rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija, obavljanje uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtijeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela), obustavlja se javni prevoz lica u drumskom saobraćaju na republičkim autobuskim linijama preko 50 kilometara u vrijeme trajanja vanredne situacije.

Do daljnjeg ograničava se rad od 07,00 do 18,00 časova: trgovinama na veliko, trgovačkim centrima, u kojima mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potršnje, poljoprivredne apoteke, trgovine bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, keramikom i boja i lakova 3 ako se nalaze u trgovačkom centru, a apoteke ako se nalaze u trgovačkom centru mogu da rade: a) radnim danom od 07,00 do 18,00 časova, vikendom od 07,00 do 13,00 časova“, zatim trgovinama prehrane/robe široke potršnje, trgovinama stočne hrane, dragstorima i subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda), subjektima koji vrše dostavu hrane ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti, javnim kuhinjama je dozvoljen rad preko šaltera, bez usluživanja/posluživanja u objektima, benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni objekat, a bez vremenskog ograničavanja rada kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina i poljoprivrednim apotekama i apotekama i poljoprivrednim apotekama, radnim danom od 07,00 do 18,00 časova, vikendom od 07,00 do 13,00 časova“.

Radno vrijeme ne odnosi se na apoteke koje organizuju dežurstvo ili pripravnost, a to su: – Zdravstvena ustanova „APOTEKA STEFANOVIĆ“ Derventa, ulica 1. maja broj 33, Derventa (u dane: utorak i srijeda),

– Zdravstvena ustanova – Apoteka „PHARMA NOVA“ Derventa, ulica Milovana Bjeloševića Belog broj 4, Derventa (u dane: četvrtak i petak),

– Zdravstvena ustanova – Apoteka „CENTAR PHARM“ Derventa, ulica Čika Jove Zmaja broj 2, Derventa (u dane: subota, nedelja i ponedeljak).

Do daljnjeg ograničava se rad od 07,00 do 15,00 časova: trgovinama bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, keramike i boja i lakova, tržnicama na veliko, tržnicama na malo (pijace) i stočnim pijacama.

Ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja, a usluge ishrane i pića mogu pružati samo gostima kojima pružaju uslugu smještaja.

Svi subjekti iz tačke 3., 4. i 5. ove Naredbe dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

Opštinska uprava i opštinske službe će od dana stupanja na snagu ove naredbe organizovati svoj rad kako slijedi: u svim organizacionim jedinicama Opštinske uprave organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta, a ostala lica uputiti na rad od kuće, na ulazu u sve službene prostorije Opštinske uprave koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u Upravi, onemogućiti zadržavanje u prostorijama Opštinske uprave i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru, održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima Uprave od najmanje 1 metar, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,

u svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština i to: „Derventski list“, Centar za socijalni rad Derventa i Turistička organizacija opštine Derventa, osim u JZU Dom zdravlja, organizovati minimoalan proces rada uz izvršavanje svih funkcija; ostala lica uputiti na rad kod kuće ili od kuće, obezbediti iste mjere za ograničavanje broja ulazaka i zadržavanja u prostorijama gdje se pružaju usluge, sve organizacione jedinice, javne ustanove i preduzeća dužni su svakodnevno najkasnije do 08,00 časova izvještavati komandanta Opštinskog štaba za vanredne situacije o preduzetim mjerama i stanju u oblastima za koje su osnovane.

JZU Dom zdravlja Derventa će organizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i zaključcima resorno nadležnog Ministarstva pri čemu će se:

– organizovati za pružanje zdravstvene zaštite primarno osobama koje mogu biti zaražene virusom korona,

– prioritetno i bez zadrške provoditi mjere anketiranja lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem kućne izolacije za sve osobe prvog kontakta i dostavljati Institutu za javno zdravstvo i nadležnim institucijama sve tražene podatke u skladu sa preporukama,

– organizovati bez prekida (0-24 časa) službu javljanja, davanja odgovora i usluge licima koja će se javljati zbog ulaska u zemlju na graničnim prelazima,

– pružanje stomatoloških usluga u hitnim slučajevima uz poštovanje svih preventivnih mjera.

Zadužuje se Odjeljenje za inspekcijske poslove da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz tačke 4. ove Naredbe, svakodnevno će izvještavati Komandanta Štaba za vanredne situacije.

Organi jedinica lokalne samouprave, te pravna lica koja vrše javna ovlaštenja dužna su u slučaju donošenja akata ili izmjena u načinu rada bez odlaganja dostaviti izvještaj o istom Stručno-operativnom timu formiranom za potrebe Republičkog štaba za vanredne situacije.

Stupanjem na snagu ove Naredbe, prestaje da važi Naredba broj: 02- 140-3/20 od 19. marta 2020. godine, i Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe broj: 02-140-4/20 od 23. marta 2020. godine. 13. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku opštine Derventa“.

(Tekst i foto: TV K3)

TV K3 aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku

Komentarišite

Your email address will not be published.