TV K3

android aplikacija

instaliraj

Boračke organizacije Derventa, Modriča, Stanari i Šamac o konstituisanju Koordinacionog odbora BORS Doboj

Boračke organizacije Derventa, Modriča, Stanari i Šamac o konstituisanju Koordinacionog odbora BORS Doboj

Povodom događaja koji su prethodili konstituisanju Koordinacionog odbora BORS Doboj i koji su se doodili tokom dvije sjednice, Opštinske boračke organizacije Derventa, Modriča, Stanari i Šamac, obavještavaju javnost o sljedećim činjenicama:

1) Tokom mandata 2014 -2019. Koordinacioni odbor Doboj BORS praktično nije postojao. Pokušaje Opštinskih boračkih organizacija Derventa, Modriča, Stanari i Šamac da uspostave funkcionisanje odbora redovno su opstruisali izabrani članovi Gradsje boračke organizacije Doboj i Opštinskih boračkih organizacija Brod i Petrovo, dok predstavnici Opštinske boračke organizacija Vukosavlje nikada nisu učestvovali u radu odbora.

2) Na prvoj sjednici Odbora u novom sazivu, koja je održana 10. jula 2019. godine u Brodu, utvrđen je princip načina glasanja jedan delegat – jedan glas, iako su neke opštinske boračke organizacije imale rezervu prema tom principu. Na toj sjednici konstatovano je da Koordinacioni odbor regije Doboj čini 39 članova, što znači da kvorum za rad čini najmanje 20 članova. Takođe, konstatovano je da nije ponuđen Izještaj o radu, a kao razlog je konstatovana činjenica da u mandatu 2014 – 2019. Koordinacioni odbor regije Doboj nije ništa radio.

3) Prvoj sjednici prisustvovalo je 28 članova, a prilikom izbora koordinatora dva kandidata dobili su isti broj glasova, po 14. Jedan od kandidata za člana Odbora porodica poginulih i nestalih boraca BORS dobio je 15, drugi 13 glasova, dok je kandidat za člana Odbora RVI BORS dobio svih 28 glasova.

4) Na drugoj sjednici, koja je održana 15. jula, takođe, u Brodu na početku su prisustvovala 33 člana. Pošto je ishod glasanja za koordinatora postao očigledan, članovi Odbora iz Doboja, Broda i Petrova su napustili sjednicu, izuzimajući Zorana Vidića iz Broda koji je prisustvovao sjednici sve do trenutka kad su se u sali pojavila još dva člana Odbora. Tog trenutka i on je napustio sjednicu tako da je u sali ostalo 20 članova Odbora, koji su za koordinatora jednoglasno izabrali Boru Dobrilovića iz Dervente.

5) Opštinske boračke organizacije Derventa, Modriča, Stanari i Šamac oštro osuđuju pokušaj manipulacije sa kvorumom za održavanje sjednice od strane OBO Brod i Petrovo i GBO Doboj, a posebno ponašanje Zorana Vidića koji je bio jedan od sazivača sjednice. Ne prihvatamo podjele među članovima Boračke organizacije, niti među borcima uopšte, a one koji iniciraju podjele i čak sukobe javno pitamo: Za čiji interes to rade? Kome je u interesu razdor među izabranim članovima Skupštine BORS sa područja regije Doboj?

6) Pozivamo članove Odbora iz Broda, Doboja i Petrova da prihvate volju većine iskazanu u skladu sa demokratskim principima, te da prihvate Boru Dobrilovića za legitimno izabranog koordinatora. Takođe, pozivamo ih da prestanemo da se bavimo sobom, nego da pažnju i energiju usmjerimo na rješavanje konkretnih problema boračkih kategorija za koje znamo da su nagomilani i ozbiljni.

7) Podsjećamo članove boračke organizacije, borce i javnost da tokom mandata 2014 – 2019. nije održana nijedna radna sjednica Koordinacionog odbora regije Doboj. Namjera nas koji smo podržali izbor Bore Dobrilovića za koordinatora je da tu praksu promijenimo i da se posvetimo pitanjima koja će popraviti status boraca i Boračke organizacije.

TV K3 aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku

Komentarišite

Your email address will not be published.