TV K3

android aplikacija

instaliraj

Umićević: Zakazivanja nestatutarnog sastanka, ne može biti smatran kao legalno zakazan

Umićević: Zakazivanja nestatutarnog sastanka, ne može biti smatran kao legalno zakazan

Rukometni savez  Republike Srpske razočaran je insistiranjem  g.Slobodana Zadre na održavanju sastanka UO RSBiH mimo Statuta RS BiH i Poslovnika o radu  UO  RS BiH.

Za Rukometni savez  Republike Srpske pokušaj zakazivanja nestatutarnog sastanka, bez uvažavanja prijedloga jedne od dvije članice RS BiH kao i neusaglašavanja sa podpredsjednikom UO RSBiH, nikako ne može biti smatran kao legalno zakazan sastanak.

Mnogo propusta koji krše Statut i Poslovnik o radu su evidentni pa zbog toga za RS Republike Srpske pozivanje na član 37.statuta je tragi-komično.

Predsjednika podjećamo na postupak koji mora ispoštovati kako bi zakazao sjednicu UO i to:

-Tačke dnevnog reda mora usaglasiti sa potpredsjednicima i za svaku dostaviti materijal sa prijedlogom odluka 7 dana prije tačnog datuma, vremena i mjesta sastanka,

– Svaki član UO RSBiH ima pravo predlagati tačke dnevnog reda sa obrazloženjem,

– Članice RS BiH a to su RS FBiH i RS Republike Srpske imaju pravo da traže uvrštenje u dnevni red određenih tačaka o kojima se mora raspravljati,

Sve ovo kao i mnoge druge stvari su zaobiđene i sastanak neće biti održan do ispunjenja svih propisanih uslova.

Dodatni problem je i nedostatak Generalnog sekretara bez kojeg savez više ne može funkcionisati.

Ako smo prenijeli ovlaštenja za te poslove na g đu Almu Čengić i ona bi trebala povesti računa o članu 15 Poslovnila o radu UO RSBiH koji kaže:

ZA ZAKONITOST RADA UO RS BiH ODGOVARA GENERALNI SEKRETAR SAVEZA.

Na kraju bez jasnog i usaglašenog dnevnog reda uz uvažavanje svih mišljenja, predstavnici iz RS Republike Srpske neće prisustvovati nikakvim nelegalnim skupovima.

POTPREDSJEDNIK UO RS BiH

      Marinko Umičević

TV K3 aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku

Komentarišite

Your email address will not be published.