POTEZ – 02.05.2017. – Tane PEULIĆ, predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva RS; Slobodan OSTOJIĆ, predsjednik Sindikata energetike RS; Vlado PAVLOVIĆ, predsjednik Sindikata šumarstva,prerade drveta i papira RS i Milanko STOJNIĆ, predsjednik Sindikata „Arselor Mitala“