TV K3

android aplikacija

instaliraj

Počinje prijem dokumenata za upis u srednje škole

Počinje prijem dokumenata za upis u srednje škole

U Republici Srpskoj danas počinje prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole.

Konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2019/2020. godini planiran je upis 10.550 učenika. Učenici se upisuju u dva upisna roka – junskom (od 10. do 21. juna) i julskom (od 1. do 12. jula), saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

U junskom roku prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje danas, a završava se sutra za učenike koji imaju 60 i više bodova. Rezultati upisa biće objavljeni u četvrtak, 13. juna, na oglasnoj tabli škole.

Prijem dokumenata za upis u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole za učenike koji imaju manje od 60 bodova, počinje 17. juna, a završava 19. juna. Rezultati upisa biće objavljeni 21. juna na oglasnoj tabli škole.

U julskom upisnom roku prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i srednje trogodišnje škole počinje 1. jula a završava 3. jula. Rezultati upisa biće objavljeni 5. jula na oglasnoj tabli škole.

Kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se od 8. do 12. jula u škole, odnosno smjerove u gimnazijama, struke i zanimanja u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama gdje ima slobodnog mjesta.

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje umjetničke škole u junskom upisnom roku počinje danas i završava se sutra. Posebni ispit u junskom upisnom roku kandidati polažu u četvrtak, 13. i u petak, 14. juna. Rezultati ispita biće saopšteni u subotu 15. juna.

U julskom roku, prijem dokumenata za upis učenika u srednje umjetničke škole počinje 1. a završava 2. jula. Posebni ispit u julskom upisnom roku kandidati polažu 4. i 5. jula. Rezultati ispita biće saopšteni 6. jula.

Od 8. do 12. jula kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje, upisuju se u srednje škole gdje ima slobodnog mjesta.

Kandidati se boduju na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno usmjeru gimnazije za koji kandidati konkurišu, kao i za upis u umjetničke škole te na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa.

Lica koja se upisuju u škole za učenike sa smetnjama u razvoju imaju drugu dobnu granicu za upis u prvi razred a najkasnije do navršene 21 godine. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih.

Prilikom upisa učenici podnose školi potrebne dokumente: prijavu za upis (popunjava se prilikom prijavljivanja u školu), originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno nostrifikovano svjedočanstvo ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu “Vuk Stefanović Karadžić”, diplomu za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja i adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs.

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2019/2020. godini dostupan je na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

TV K3 aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku

Komentarišite

Your email address will not be published.