TV K3

android aplikacija

instaliraj

NS RS usvojila Informaciju u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH (VIDEO)

NS RS usvojila Informaciju u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH (VIDEO)

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na posebnoj sjednici Informaciju u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH i osam zaključaka.

O Informaciji i zaključcima izjasnila su se 74 poslanika – 72 bila su za, a dva protiv.

Ovo su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske:

  1. NSRS potvrđuje privrženost Republike Srpske Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, posebno izvornom tekstu Ustava BiH kao Aneksa IV.
  2. NSRS obavezuje predstavnike Republike Srpske u instuticijama BiH da predlože u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH.
  3. NSRS zadužuje Vladu Republike Srpske da nastavi ranije započete pregovore sa Vladom FBiH sa ciljem definisanja granične linije između Republike Srpske i Federacije BiH, a u skladu sa Aneksom II Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.
  4. NSRS obavezuje predstavnike Republike Srpske u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu.
  5. NSRS naglašava da je Republika Srpska strana potpisnica svih aneksa Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, samim tim i Aneksa IV koji je Ustav BiH.
  6. NSRS potvrđuje da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i na taj način izmijenili politički sistem suprotno Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a koji je ugovor međunarodnopravnog karaktera.
  7.  Narodna skupština Republike Srpske obavezuje sve institucije Republike Srpske da ne prihvataju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke Visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.
  8. Narodna skupština Republike Srpske traži da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima BiH obavijeste Narodnu skupštinu o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana.

BN

TV K3 aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku

Komentarišite

Your email address will not be published.