Sex i ljubav

Uvijek je vrijeme za seks

Uvijek je vrijeme za seks

Prebukiran raspored dnevnih aktivnosti nije dovoljno dobar izgovor – vrijeme za seks se jednostavno mora pronaći.…