Kako tretirati pšenicu i kukuruz protiv korova (VIDEO)

May 8, 2017, 11:29 am

Na području RS pšenica se nalazi, u zavisnosti od sortimenta i vremena sjetve, u fenofazi. Nestabilne vremenske prilike, kao i osetljiva fenofaza pšenice (početak cvetanja), mogu dovesti do ostvarenja infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium). Preporuka proizvođačima je da primene neke od fungicida na početku cvetanja. U narednom prilogu pogledajmo i kako izvršiti tretman kukuruza posle nicanja.

Zaraze sa prouzrokovačem fuzarioze klasa ( Fusarium graminearum ) se dešavaju u osetljivoj fazi pšenice, tj. od početka do kraja cvjetanja. Infekcijama pogoduju visoka relativna vlažnost vazduha i česte kiše u periodu cvetanja. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da u vrijeme početka cvjetanja, urade preventivni tretman jednim od fungicida kao što je BASF-ov Duet Ultra, o kojem će nam više reći Siniša Šišić, predstavnik BASF-a za Srem, Mačvu I Republiku Srpsku.

Kukuruz je kultura koja je vrlo osetljiva na prisustvo korova, naročito u početnim fazama. Tako da je suzbijanje u prvoj fazi i najbitnije. Jedan od osnovnih uslova za pravilnu primenu herbicida i postizanje očekivanih rezultata je poznavanje i praćenje korovske flore parcele. Prema zastupljenim vrstama korova treba uskladiti izbor i primenu odgovarajućih kombinacija herbicida za njihovo suzbijanje. Suzbijanje korova nakon nicanja kukuruza ima prednosti jer se prska ciljano najzastupljeniji korov. Nedostatak ove metode je cijena i mogući period kišnog vremena u trenutku najpovoljnije faze korova i kukuruza za primjenu herbicida. Jaka zastupljenost višegodišnjih korova na parceli zahtijeva prskanje nakon nicanja kukuruza i korova. Kada kukuruz preraste fazu trećeg lista potrebno je primeniti herbicide koji deluju samo preko lista korova. Prilikom suzbijanja obavezno treba uzeti u obzir najosetljiviju fazu korova a to je kod uskolisnih korova faza dva lista, kod širokolisnih korova faza korova 2-4 lista.

Uspeh u zaštiti kukuruza nakon nicanja zavisiće od poznavanja najznačajnijih korova na parceli, izboru kombinacije, kvalitetu i roku prskanja. Preporuka je da svaku primenu treba ograničiti do 8 lista kukuruza jer posle toga nastupa faza razvoja generativnih organa kukuruza, pa svaka kasnija primena herbicida utiče na prinos kukuruza.

TV K3

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *