TV K3

android aplikacija

instaliraj

Grčka: Izbeglice moraju da napuste kamp u Idomeniju

Izbeglice koje borave u improvizovanom kampu na grčko-makedonskoj granici moraju da prihvate da je granica zatvorena i da se presele u ustanove za organizovani prihvat migranata, rekao je grčki ministar za javni red i zaštitu građana Nikos Dendijas.

Grčka: Izbeglice moraju da napuste kamp u Idomeniju

Dendijas je naveo da Grčka može da obezbedi bolje uslove za smeštaj migranata u drugim kampovima, udaljenim deset ili 12 kilometara od graničnog prelaza Idomeni.

Prema njegovim rečima, država ne može da pruži ozbiljnu pomoć tolikom broju ljudi okupljenom na jednom mestu.

Grčki ministar je naveo da će vlasti u Atini početi migrantima da dele letke sa porukom: “Nema nade da možete da nastavite svoj put ka severu, zbog toga dođite u kampove gde možemo da vam obezbedimo pomoć”.

U improvizovanom izbegličkom kampu u Idomeniju više od 14.000 migranata boravi ispod šatora.

Više od 36.000 migranata blokirano je u Grčkoj zbog odluke Makedonije i drugih zemalja na balkanskoj ruti da obustave prihvat izbeglica.

RTS

Komentarišite

Your email address will not be published.