Bl:Više od 14 000 žalbi Ombdsmenu za kršenje ljudskih prava (VIDEO)