Bl:Potpisan sporazum o formiranju studentskog pravnog tima (VIDEO)