Vlada Republike Srpske prihvatila Informaciju o uspostavljanju koordinacije u okviru Serijskog dobra svjetske prirodne baštine UNESCO

November 25, 2021, 4:28 pm

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o uspostavljanju koordinacije u okviru Serijskog dobra svjetske prirodne baštine UNESCO „Iskonske bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope“ i dala saglasnost ministru za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za potpisivanje Pisma ovlašćenja u svrhu formalne komunikacije sa UNESCO i IUCN.

-Odbor za svjetsku baštinu Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) proglasio je na 44. zasjedanju, dana 28.7.2021. godine Strogi prirodni rezervat “Prašuma Janj” prirodnim dobrom od svjetskog značaja, čime je  prašuma Janj postala prvo prirodno dobro iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine upisano na UNESCO Listu svjetske prirodne baštine, i to u okviru proširenja lokaliteta Serijskog dobra svjetske prirodne baštine UNESCO „Iskonske bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope“, zajedno sa lokalitetima iz Češke, Francuske, Sjeverne Makedonije, Poljske i Švajcarske. “Iskonske bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope” trenutno je najveće serijsko dobro svjetske prirodne baštine sa ukupno 94 lokaliteta u 18 zemalja (Albanija, Austrija, Belgija, BiH, Bugarska, Francuska, Njemačka, Italija, Hrvatska, Češka, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska i Ukrajina) – saopšteno je iz BViroa za odnose s javnošću.

Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske na uvid su dostavljena „Zajednička deklaracija o namjerama“ i „Pismo ovlašćenja“, koje treba potpisati kao nadležna institucija.

U sadržaju „Pisma ovlašćenja“ navodi se da država potpisnica (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) ovlašćuje državu potpisnicu Belgiju ( odnosno Vladu Flandrije, koju zastupa Agencija za prirodu i šume Flandrije) u njenoj ulozi koordinatora, za koju je imenovana u periodu od 2020. do 2024. godine za Serijsko dobro svjetske prirodne baštine UNESCO “Iskonske bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope” i to za svu formalnu komunikaciju sa UNESCO i IUCN.

-Dokument „Zajednička deklaracija o namjerama“ predstavlja osnovu za zajednički pristup 18 država potpisnica na multilateralnom nivou u svrhu zaštite i upravljanja zajedničkim dobrom svjetske prirodne baštine “Iskonske bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope”. U predmetnom dokumentu je posebno navedeno da Zajednička deklaracija o namjerama neće proizvesti nikakve pravne niti finansijske obaveze stranama u okviru domaćeg ili međunarodnog prava, te da će deklaracija stupiti na snagu kada je potpišu sve zemlje potpisnice – navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o nastavku Projekta sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izgradnje „Centra za obuku Zalužani“. Zaduženo je Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova provede procedure obezbjeđenja sredstava u iznosu od 1.200.000,00KM, za objekat za smještaj jedinica SAJ i žandarmerije i izgradnju parkinga u „Centru za obuku Zalužani“.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o finansiranju projekata na području opštine Lopare.

Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine akcionara Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka zadužuje ovo javno preduzeće da finansira projekat izgradnje pristupnog puta turističko – rekreativno – izletničkom centru „Busija“ (Majevica), na području opštine Lopare u iznosu od 290.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o finansiranju projekata na području opštine Foča.

Vlada Republike Srpske u funkciji Skupštine akcionara Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka zadužuje ovo javno preduzeće da finansira projekte izgradnje i modernizacije putne mreže na području opštine Foča u iznosu od 454.300,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za sufinansiranje rada nevladinih organizacija i udruženja od javnog interesa zasnovanog na programskim i projektnim aktivnostima za period 01.01.-30.11.2021. godine.

Daje se saglasnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite na Plan utroška sredstava u ukupnom iznosu od 58.375,00 KM.

(TV K3 – Foto: Arhiva)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *