Inspekcija na UKC-u Tuzla: Bivši direktori sebi nezakonito povećavali plate?

July 28, 2021, 9:59 am

Univerzitetski klinički centar (UKC) u Tuzli našao se na meti kantonalne budžetske inspekcije, koja je nedavnim provjerama utvrdila da su sada već bivši direktori te zdravstvene ustanove sebi nezakonito povećavali plaće i naknade, saznaje Klix.ba.

Budžetska inspekcija Tuzlanskog kantona izvršila je kontrolu obračuna, visine i isplate plata, naknada i ukupnih primanja rukovodećeg osoblja i menadžmenta u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli i usklađenosti tih naknada sa ograničenjima utvrđenim važećim propisima za period od 1. januara 2020. do 31. marta 2021. godine.

Prema informacijama do kojih je došao Klix.ba, inspekcijskom kontrolom utvrđene su razne nepravilnosti, a najviše njih se odnosilo na enormno visoke plate tadašnjeg direktora tuzlanskog UKC-a Vahida Jusufovića i njegovih pomoćnika od početka 2020. do aprila ove godine. Iznos plata, kako je to utvrdila inspekcija, kretao se od šest do deset hiljada konvertibilnih maraka, što je u suprotnosti sa legalnim procedurama.

Desetine hiljada maraka isplaćeno izvan zakona

Naime, Zakonom o platama i naknadama izabranih funkcionera, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti TK, utvrđeno je da najviši iznos neto plate, bez minulog rada direktora i drugih rukovodilaca javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač kanton ili se pretežno finansira iz budžeta kantona, ne može prelaziti iznos neto plate ministra.

Kada je riječ o direktoru UKC-a, zakonom je utvrđeno da plata ne može prelaziti iznos plate kantonalnog premijera, odnosno plata direktora spomenute zdravstvene ustanove obračunava se po koeficijentu platnog razreda utvrđenom za premijera TK i iznosi 8.20.

Po navedenom zakonu neto plata direktora bez minulog rada nije smjela iznositi više od 3.321 KM, međutim, inspektori su tokom kontrole utvrdili da je prvom čovjeku tuzlanskog UKC-a obračunata i isplaćivana plata veća od maksimalnog iznosa.

Prema inspekcijskom nalazu, direktoru UKC-a za period za koji je izvršena kontrola isplaćeno je okvirno 32.000 KM više od zakonom utvrđenog ograničenja. Više isplaćena neto plata uglavnom se odnosi za prekovremeni rad, a u navedenom periodu je direktor imao 1.080 prekovremenih sati. Odluke o prekovremenom radu direktora koji je trajao u kontinuitetu 15 mjeseci potpisivao je lično sam za sebe, u kojima nije navedeno na koju vrstu poslova se odnose.

Posebno kršenje zakona zabilježeno je u platama pomoćnika direktora UKC-a, čije su nakade te vrste utvrđene pravilnikom ustanove. Kako je zaključila inspekcija, pored osnovne plaće, sati prekovremenog rada, dodataka na naučni stepen, pomoćnicima su isplaćivane i stimulacije na platu, kao i naknade za dežurstvo te naknade za pripravnost.

Naknade i za poslove bez pokrića

Inspekcija je utvrdila da je pomoćniku direktora za medicinske poslove za 15 mjeseci isplaćeno okvirno 17. 000 KM po osnovu dežurstva, zatim blizu 2.000 KM po osnovu pripravnosti, za sate prekovremenog rada dobio je iznad 5.500 KM, dodatak za naučni stepen donio mu je više od 5.000 KM, a stimulaciju na plaću kretala se 2.000 KM za mart 2020. godine.

Inspekcija je zaključila da su sati prekovremenog rada utvrđeni pojedinačnim odlukama direktora UKC-a na mjesečnom nivou po isteku mjeseca, a prekovremeni rad nije unaprijed uveden i odobren u skladu sa Zakonom o radu.

“Prema ugovoru o radu u opisima poslova pomoćnika direktora za medicinske poslove nisu utvrđeni poslovi polikliničke i bolničke zaštite, po kojima je ostvarivao naknadu za dežurstvo i pripravnost na Klinici za bolesti uha, grla i nosa. Utvrđeno je da će obavljati poslove isključivo u uredu direktora UKC-a, a naknade je primao za poslove za koje nije imao zaključen ugovor o radu, niti bilo kakvom pisanom procedurom”, navodi inspekcija.

Takođe, nepravilnosti su zapažene i kod plaće pomoćnika direktora za nastavu i naučno-istraživački rad. Naime, inspektori su utvrdili da je od 1. maja 2020. godine njegova osnovna plata uvećana za dodatak po osnovu naučnog stepena u iznosu većem od 4.000 KM, za prekovremene sate isplaćeno je okvirno 2.000 KM (38 sati u oktobru 2020. godine, 20 sati u martu 2021. godine) i korekciju plate u vidu stimulacije u ukupnom iznosu koji je veći od 5.600 KM. Korekcija plaćte, kako je zaključio inspektor, odobravana je pojedinačnim odlukama direktora UKC-a, u kojima nije navedeno obrazloženje zbog čega.

Ni plata pomoćnika direktora UKC-a za ekonomko-finansijske poslove nije isplaćivana u skladu sa zakonom, prema stavu inspektora. Naime, kako je naznačeno, njemu je pored neto plate isplaćivan dodatak na platu, po osnovu sati prekovremenog rada, koji su odobreni odlukom direktora na mjesečnom nivou.

Impozantno je, piše Klix.ba, da je pomoćnik direktora nadležan za ekonomsko-finansijske poslove imao ukupan prekovremeni rad 507 sati, za što mu je isplaćeno okvorno 18.000 KM za 15 mjeseci. Prekovremeni rad je trajao u kontinuitetu godinu dana, a prekovremeni sati u pojedinim mjesecima bili su veći od Zakonom o radu dozvoljenih sati. I njemu je isplaćivana tzv. stimulacija za rad za februar i mart 2021. godine u ukupnom iznosu od 3.690 KM bez obrazloženja zbog čega.

Inspekcija je takođe utvrdila da je plata pomoćnika direktora UKC-a za sestrinstvo, naročito nakon 1. maja 2020. godine uvećavana za sate prekovremenog rada ( 20 sati maj, i 31 sat juni, 2020. godine, i 20 sati mart 2021.) u ukupnom iznosu od 1.377 KM te stimulacija plate u iznosu većem od 8.700 KM, sedam mjeseci u kontinuitetu.

Inspekcijski izvještaj takođe pokazuje da je pored menadžementa UKC-a Tuzla kod pojedinih načelnika klinika kontinuirano isplaćivana stimulacija za rad, za koje se ne može potvrditi opravdanost. Simptomatično je i to da se sve odvijalo u periodu kada su bile na snazi naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva na osnovu kojih je bila aktuelna obustava hladnih programa, kao i obustava redovnih pregleda.

Takođe, budžetska inspekcija utvrdila je i primjenu statuta UKC-a Tuzla, koji je ranije stavljen van snage, piše Klix.ba.

(Tekst i foto: Nezavisne)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *